Co głosimy

NAJWIĘKSZY PREZENT! #Megakosciol

Czy słyszałeś, że zbawienie jest za darmo? Ktoś już za Ciebie zapłacił! Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to...

Kwestie moralne

01. KARA ŚMIERCI jest elementem utrzymania ładu moralnego w społeczeństwie. Pozostaje w gestii władzy państwowej. "Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy,...

Wybór najważniejszych przekonań doktrynalnych

01. BÓG Jest jeden wieczny, święty, wszechmocny, dobry i sprawiedliwy Bóg. Ten jeden Bóg istnieje w trzech odróżnialnych, wiecznych, równych w istocie Osobach. Bóg Ojciec,...