O NAS
O NAS

Kim jesteśmy?

Kościół Nowego Przymierza w Lublinie jest biblijnym kościołem chrześcijańskim. Jesteśmy kościołem, to znaczy grupą ludzi wywołanych ze świata i zebranych razem. Takie jest znaczenie greckiego...

Organizacja

Kościoły lokalne, rozumiane jako grupy uczniów Jezusa spotykających się regularnie, by pełnić wolę Swego Pana, są niezależne od wszelkiej władzy świeckiej. Są autonomiczne i podlegają...

Wybór najważniejszych przekonań doktrynalnych

01. BÓG Jest jeden wieczny, święty, wszechmocny, dobry i sprawiedliwy Bóg. Ten jeden Bóg istnieje w trzech odróżnialnych, wiecznych, równych w istocie Osobach. Bóg Ojciec,...

Kwestie moralne

01. KARA ŚMIERCI jest elementem utrzymania ładu moralnego w społeczeństwie. Pozostaje w gestii władzy państwowej. "Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy,...