Oto niektóre skutki Twojej decyzji wejścia w nowy związek z Bogiem przez Jezusa:

 

 • stałeś się dzieckiem Boga (Jan 1,12; II Kor. 6,16-18)
 • stałeś się nowym człowiekiem w Chrystusie, Twoja przeszłość nie ma znaczenia (II Kor. 5,17-18)
 • masz życie wieczne z Bogiem, ono nigdy nie może się skończyć (I Jana 5,11-13)
 • masz przebaczone wszystkie, nawet przyszłe grzechy (Kol. 2,13-14)
 • zostałeś wyrwany spod władzy szatana i przeniesiony do królestwa Jezusa (Kol. 1,13)
 • masz pokój z Bogiem (Rzym. 5,1)
 • zostałeś uratowany przed nadchodzącym gniewem Bożym (I Tes. 1,9-10)
 • zachodzące w Tobie zmiany nie wszystkim się spodobają…(I Piotra 4,3-4)
 • masz w niebie Arcykapłana znającego wszystkie Twoje problemy i zawsze gotowego nieść pomoc (Hebr. 4,15-16)
 • zostałeś zanurzony (ochrzczony) w Ducha Świętego i Nim napełniony (I Kor. 12,13)
 • zamieszkuje w Tobie sam Bóg w osobie Ducha Chrystusowego (Rzym. 8,9-11)
 • masz teraz moc, by pokonywać złe skłonności (Gal. 5,16)
 • nie brak Ci niczego, by żyć obfitym życiem i pełnić wolę Boga (Jan 10,10; Efez. 1,3; II Piotra 1,3)
 • masz misję do spełnienia na ziemi (I Piotra 2,9; Efez. 2,8-10)
 • nigdy nie będziesz już sam: Jezus Cię nie opuści, a tu na ziemi masz liczną rodzinę – prawdziwych uczniów Chrystusa (Hebr. 13,5-6; Rzym. 8,38-39; Mar. 10,28-30; I Tym. 5,1-2)

 

Poprzedni artykułCzy słyszałeś, że zbawienie jest za darmo?
Następny artykułSamosprawdzenie