TRUDNE WERSETY
TRUDNE WERSETY

Hebrajczyków 12:14

Na naszej stronie internetowej toczą się często ciekawe polemiki dotyczące nieutracalności zbawienia. Niedawno pewien internauta podał tekst z Listu do Hebrajczyków: Dążcie do pokoju ze...

List do Filipian 2,12

W poprzednim odcinku obiecałem zająć się wersetem 2:12 z Listu do Filipian podanym przez naszego internetowego polemistę, Pana Jacka, jako przykład tekstu mówiącego, że...

1 Koryntian 15:1-2

1 Kor. 15:1-2 "1. A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, 2. I przez którą zbawieni...

„Jeśli tylko…” Hebr.3:6,14 ; Kol.1:21-23

"I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednałaby was stawić w jego ziemskim ciele przez...

Ew. Jana 3,5 – czy musisz się narodzić z wody?

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego." Jan 3:5   Kontynuując rozpoczęty przed...

Chrzest wodny konieczny do zbawienia?

Stanowisko papieża Benedykta 16: "...sakrament ten jest "czymś więcej niż przyjęciem do wspólnoty". - To nowe narodziny. Nowy początek życia. W chrzcie porzucamy siebie samych, składamy...