Jak możesz upewnić się, że Jezus zamieszkał w Twoim życiu i przebaczył Ci Twoje grzechy?

Po pierwsze, zadaj sobie następujące pytania:

  • Czy zanim zwróciłeś się do Jezusa z prośbą o zbawienie byłeś przekonany, że grozi Ci potępienie?
  • Czy uznałeś w Jezusie Boga Wszechmogącego, który złożył na Krzyżu raz na zawsze doskonałą ofiarę za wszystkie Twoje grzechy?
  • Czy chciałeś na wieki połączyć swe życie z Jezusem i zmieniać je pod Jego przewodnictwem?
  • Czy szczerze (naprawdę chcąc tego, o co prosisz) i z wiarą (ufając, że On Cię słyszy i odpowiada zgodnie ze Swymi obietnicami zawartymi w Biblii) poprosiłeś Go o zbawienie i zamieszkanie w Twoim życiu?

Jeśli na wszystkie powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco, gdzie teraz Jezus jest względem Ciebie? (Obj. 3,20 i I Jana 5,14-15)

Przeczytaj następujące fragmenty Biblii:

  • Jan 1,12-13 – Kim teraz jesteś według Słowa Bożego?
  • Kol. 2,13-14 – Co stało się z wszystkimi Twoimi grzechami?
  • I Kor. 6,19-20 – Czym jest teraz Twoje ciało? Kto je zamieszkuje?
  • Gal. 5,16-18 – Do czego uzdalnia Cię Duch Święty?

Szatan i świat chcą, byś kierował się w życiu emocjami, znakami i impulsami. Bóg chce, byś ufał bezgranicznie Jego obietnicom. Co wybierasz?
( II Kor. 5,7 i 4,18-5,1; I Kor. 1,21-24; Rzym. 4,20-21)

Jeśli szczerze i z wiarą poprosiłeś Jezusa, by zamieszkał w Twoim życiu, dał Ci zbawienie i był z Tobą na zawsze, możesz być pewien, że On zrealizował Swe obietnice. Już mieszka w Tobie, przebaczył Ci wszystkie grzechy i chce Cię zmieniać na swoje podobieństwo. Będziesz teraz „widział” Go w działaniu!

Poprzedni artykułCo się zmieniło
Następny artykułPomoc, co dalej