Choć świat coraz bardziej stacza się w powszechne zepsucie moralne, choć Ty sam masz złe skłonności i nie potrafisz być takim, jakim chciałbyś być, Bóg nie pozostawił nas samych. Prawie dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus przyszedł na Ziemię w ludzkiej postaci. Przeżył doskonałe, bezgrzeszne życie. Dobrowolnie dał się pojmać, torturować i zabić właśnie po to, by dać nam, ludziom Rozwiązanie!

On, Bóg Wszechmogący, dał Ci największy dowód swojej miłości – umarł za Ciebie. Z powodu grzechu każdy z nas zasługuje na śmierć, czyli oddzielenie od Boga. Jezus Chrystus zastąpił Cię na Krzyżu!

Masz do wyboru: uznać swoją winę wobec Boga i skorzystać z Jego darmowej oferty ratunku albo żyć dalej lekceważąc Go lub próbując przyjść do Niego na swoich warunkach.

Twój wybór ma wieczne konsekwencje: jeśli zwrócisz się bezpośrednio do Jezusa po zbawienie, natychmiast otrzymasz życie, które się nigdy nie kończy – życie wieczne. Zostaniesz też uratowany przed zagładą, jaka ma przyjść na niewierzący świat.

„i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu I oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym” I Tes. 1,9b-10

Jeśli jesteś obojętny na Jego ofertę, to pamiętaj, że Twoje grzechy ciążą na Tobie i sam za nie odpowiesz. Wyrok może być tylko jeden:

„Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego” Jak. 2,10

Łudzisz się może myślą, że nie ma co się spieszyć, że jeszcze zdążysz. Pamiętaj o trzech rzeczach:

01.Z każdym dniem tracisz.

„Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały” Jan 10,10

Nie przeżywasz pełni życia, jaką mógłbyś. Grzesząc, obciążasz konsekwencjami swoją przyszłość.

„Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie” Gal. 6,7

02.Nie znasz chwili swojej śmierci.

03.Może Cię zaskoczyć koniec Czasu Łaski, w którym zbawienie oferowane jest jako prezent od Boga i staniesz oko w oko z Czasem Apokalipsy.

„A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony” Mat. 24,36-40

„Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną” I Tes. 5,2-3

Pamiętaj, że ryzykujesz to wszystko na własne życzenie…

Poprzedni artykułOświadczenie Kościoła Nowego Przymierza w sprawie referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej
Następny artykułCzy słyszałeś, że zbawienie jest za darmo?