Jezus postawił przed nami zadanie ewangelizacji i zakładania kościołów (Mat. 28,19-20). Nie jest to jednak działanie bezładne czy tylko spontaniczne, ale ma realizować konkretny Boży plan. Jego zarys znajdujemy w Dziejach Apostolskich 1,8 “Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”