Wielu szczególnie młodych chrześcijan chce mieć szybkie efekty w służbie dla Chrystusa. Czy jest to możliwe?