Czy Bóg ma jasny cel dla kościołów i narodów? Jak chrześcijanin ma rozpoznać wolę Boga i się jej poświęcić?