Boisz się, ponieważ nie widzisz prawdziwego obrazu otaczającej rzeczywistości. Boisz się, ponieważ polegasz na sobie w walce z przeciwnościami. Boisz się, bo nie znasz Pana Wszechświata!