„Ręce precz od dzieci!” Stanowisko Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie

Kościół Nowego Przymierza z siedzibą w Lublinie wyraża stanowczy sprzeciw wobec nasilających się działań światowych i polskich neokomunistów i innych lewicowców. Dążą oni do zinstytucjonalizowania procesu demoralizacji polskich dzieci od najmłodszych lat.

Dokumentem międzynarodowym, który dał impuls do próby zmian w prawie i obyczaju, są „Standardy edukacji seksualnej w Europie” rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Wywracają one do góry nogami naturalne prawo rodziców do wychowania dzieci i poszanowania ich intymności.

Uważamy, że postulaty tego skandalicznego dokumentu mogą posłużyć lobby pedofilskiemu do deprawacji dzieci i czynienia ich ofiarami haniebnego procederu wykorzystywania seksualnego. Jednoznacznie potępiamy też działania polskich polityków i autorytetów medialnych, które prowadzą do oswajania Polaków z tymi odrażającymi pomysłami. Doprowadzą one nieuchronnie do zmian obyczajowych i prawnych likwidujących chrześcijański fundament etyczny stanowienia prawa w Polsce. Uczynią też z Polski miejsce niebezpieczne dla rodzin.

Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli oraz wszystkie środowiska społeczne do jednoznacznego potępienia tych niebezpiecznych i nieludzkich planów globalnych neokomunistów, które mają na celu zniszczenie chrześcijańskich wartości.

w imieniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie
Pastor Paweł Chojecki

Poprzedni artykułList otwarty do RPO w sprawie ataków na Kościół
Następny artykułCzy modlitwa Jezusa została wysłuchana? Ekumenizm – z Boga czy z diabła?