Lublin, 4 marca 2019

                            LIST OTWARTY DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Szanowny Panie Rzeczniku,

W dniu 18 listopada 2016 roku przyznał Pan Rzecznik w trakcie debaty „Facebook – mowa nienawiści – wolność słowa. Wyzwanie cywilizacyjne i prawnicze czy kryzys wartości?”, że szkalujący mnie profil na portalu społecznościowym Facebook o nazwie „STOP sekcie Chojeckiego” jest działalnością przestępczą.

Od 2017 roku cyklicznie zwracamy się z zapytaniem, jakie zostały podjęte przez Pana Rzecznika w tej sprawie działania. Zaznaczam, że z uwagi na bierność Rzecznika Praw Obywatelskich nasi prześladowcy w poczuciu pełnej bezkarności dopuszczają się coraz bardziej zuchwałego i haniebnego nękania, którego przykładem jest nekrolog dotyczący mojej osoby.

#KNP #Megakosciol

Przypomnę, iż przestępstwo z art. 257 kodeksu karnego [Znieważenie grupy lub osoby – przyp.] jest przestępstwem ściganym z urzędu. Bierność Pana Rzecznika może zostać uznana za czynnik wpływający zachęcająco na ludzi prowadzących szeroko rozpowszechnione aktywności w Internecie na rzecz szkalowania, zastraszania (np. w postaci kierowania gróźb karalnych etc.) Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, tj. związku wyznaniowego utworzonego na podstawie wpisu do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dziale A, pod nr. 132. Wyżej wspomniane działania są jednocześnie połączone z dyskryminacją naszego środowiska przez organy państwowe.

Zwracam uwagę również na to, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie wskazywał, iż równe traktowanie przypadków przemocy motywowanej uprzedzeniami i przypadków pozbawionych takiego elementu jest równoznaczne z „przymykaniem oczu” na swoisty charakter takich czynów, które są szczególnie destrukcyjne dla praw podstawowych.

W związku z powyższymi faktami niezbędnym jest zapytanie Pana Rzecznika, jak długo będzie Pan wykazywał bierność i ponosił współwinę z powodu szerzenia się czynów niedozwolonych kierowanych wobec biblijnych chrześcijan?

W imieniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie

pastor Paweł Chojecki

Poprzedni artykułNadstaw drugi policzek i walcz! Nauczanie pastora Pawła Chojeckiego 2019.03.03
Następny artykuł„Ręce precz od dzieci!” Stanowisko Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie