Szanowny Panie Prezydencie,

Ze zgorszeniem konstatujemy sytuację, w której polski Patriota Zygmunt Miernik, który stanął w obronie pamięci pomordowanych w stanie wojennym Polaków i swoim czynem zwrócił uwagę opinii publicznej i mediów na jawną niesprawiedliwość sądownictwa III RP, nadal siedzi w więzieniu. Nie znamy powodów, dla których pomimo protestów licznych środowisk patriotycznych nie zechciał Pan Prezydent litościwie pochylić się nad losem tego Polaka. W swoich wystąpieniach publicznych często manifestuje Pan Prezydent przywiązanie do wartości narodowych i chrześcijańskich. Obojętność na los Pana Miernika stawia pod znakiem zapytania prawdziwość tych deklaracji i jest przyłączeniem się przez Pana do zemsty sądowej, w wyniku której za niegroźny czyn zastosowano niewspółmierną karę.

Publicznie wzywamy Pana Prezydenta do natychmiastowej reakcji, analogicznej do tej, jaką wykazał Pan przy uniewinnieniu Pana Mariusza Kamińskiego, również pokrzywdzonego przez wymiar sprawiedliwości, którego wielu przedstawicieli ma komunistyczny rodowód.

Każdy dzień więzienia Pana Miernika jest hańbą dla nas Polaków, a szczególnie dla Pana Prezydenta.

Z należnym Głowie Państwa poważaniem,
w imieniu Rady Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie
pastor Paweł Chojecki