Z wielkim smutkiem przyjęliśmy oświadczenie Rzecznik UMCS Magdaleny Kozak-Siemińskiej w sprawie debat “Skąd się tu wzięliśmy?”. Jako ludzie młodzi jesteśmy zaskoczeni podawaniem nieprawdy wbrew udokumentowanym faktom przez władze uczelni i atak na nas studentów, którzy wykazują samodzielną aktywność obywatelską i naukową. Władze uczelni pod pozorem rzekomych błędów formalnych w sposób oczywisty blokują możliwość odbycia ww. debat na terenie UMCS. Jednocześnie całą winę zrzucają na jednego studenta, wiceprzewodniczącego Studenckiego Koła Neurobiologów UMCS, Nikodema Polaka.

Jeśli, jak twierdzi Pani Rzecznik UMCS Magdalena Kozak-Siemińska: “UMCS nie blokował i nie blokuje dyskusji i debat, odbywających się na Uniwersytecie”, to dlaczego anulowano rezerwacje na obie debaty: czwartek 28.05.2015, godz. 17:00, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, sala audytoryjna 0131 B oraz piątek 29.05.2015, godz. 17:00, ACK “Chatka Żaka” UMCS, sala widowiskowa? Jeśli rzeczywiście Rektor UMCS jest otwarty na organizowanie debat, to dlaczego do dnia dzisiejszego (24.05.2015), pomimo naszej pisemnej prośby z dnia 15.05.2015, w prosty sposób nie rozwiązał problemu, wskazując nowe miejsce do debat?

Nieprawdą jest też, że debaty były “indywidualną inicjatywą wiceprzewodniczącego Koła Naukowego Neurobiologów UMCS”, jak twierdzi Rzecznik UMCS. Dysponujemy dokumentami, których kopie załączamy, które świadczą niezbicie o tym, że o debatach wiedzieli: opiekun naukowy Studenckiego Koła Neurobiologów UMCS – dr Katarzyna Socała, Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS oraz p.o. Dyrektora ACK “Chatka Żaka” UMCS mgr Edyta Karczmarska.

Nie rozumiemy, dlaczego Rzeczniczka UMCS posuwa się do takiego wprowadzania w błąd opinii publicznej.

Pozostałymi niezgodnymi z prawdą zarzutami na temat Fundacji Twój Ruch nie będziemy się zajmować, ponieważ już na pierwszy rzut oka widać, jaką postawę w stosunku do studentów i doktorantów UMCS działających w ramach Fundacji mają władze uczelni. Wiążemy to w sposób oczywisty z wezwaniem “Gazety Wyborczej” piórem dr. Adama Kalbarczyka do dyskryminacji z przyczyn światopoglądowych Fundacji Twój Ruch i uniemożliwienia nam działania na terenie uczelni.

mgr Eunika Chojecka,
doktorant UMCS,
rzecznik prasowy Fundacji Twój Ruch

Organizatorzy:
studenci UMCS niezrzeszeni w żadnych organizacjach,
Studenckie Koło Naukowe “Adesse”,
Fundacja Twój Ruch,
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej – Oddział Lubelski

Uzgodniono z dziekanatem

Poprzedni artykułHebrajczyków 12:14
Następny artykułRatunek dla Europy to konserwatywne i UZBROJONE CHRZEŚCIJAŃSTWO