Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Na ręce Przewodniczącego Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP Marka Głodka składamy Wam wielkie i serdeczne podziękowanie za braterską postawę, kiedy my znaleźliśmy się w potrzebie. W Waszych czynach widzimy ilustrację prawdziwej Bożej miłości i przyjaźni (“Przyjaciel zawsze okazuje miłość; rodzi się bratem w niedoli” Przyp. 17,17).

Od kilku lat jesteśmy nękani przez różne grupy ludzi wrogich ewangelii o zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Od czterech lat prześladuje nas z tego powodu także administracja państwa polskiego, czego najbardziej jaskrawym przejawem jest proces sądowy przeciwko założycielowi naszego Kościoła i Telewizji Idź Pod Prąd pastorowi Pawłowi Chojeckiemu. Obecnie ten proces jest na etapie postępowania apelacyjnego, które kończy możliwości odwoławcze w Polsce. W tym decydującym momencie wielu z Was modli się za nas, wspiera nas i zachęca, a dwóch pastorów Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP zdecydowało się złożyć odważne świadectwo na procesie, zeznając jako świadkowie. Wystąpienia pastora Ireneusza Dawidowicza i pastora Henryka Skrzypkowskiego były wspaniałą okazją do głoszenia ewangelii i biblijnych fundamentów wiary zarówno przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, jak i tysiącom Polaków w kraju i za granicą (ponieważ te zeznania znajdują się też na kanale Telewizji Idź Pod Prąd).

Żadne słowa nie wyrażają w pełni naszej wdzięczności za braterską miłość i okazję do wspólnego głoszenia nauki Jezusa Chrystusa w tak ważnym momencie dziejów naszej Ojczyzny. Pastorzy baptystyczni występujący na procesie wraz z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich złożyli chlubne świadectwo miłości i jedności chrześcijańskiej. Modlimy się, by dało to podstawy do jeszcze bliższej, pełnej miłości i wzajemnego zaufania współpracy wszystkich ewangelikalnych wspólnot w Polsce. Z naszej strony deklarujemy gotowość do dialogu i współpracy w dziele Jezusa Chrystusa wśród naszych Rodaków. Możecie na nas liczyć, gdy i Wy znajdziecie się w potrzebie czy trudnej sytuacji.

Z braterskim pozdrowieniem i wdzięcznością

Rada Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie
pastor Paweł Chojecki
pastor Radosław Kopeć
pastor Paweł Machała

Poprzedni artykułZjazd 6 – „Jak zdobyć władzę w państwie?” [Relacja]
Następny artykułZjazd 7 – „Polska specyfika chrześcijańskiej edukacji oraz organizowania obozów chrześcijańskich” [Relacja]