Stanowisko Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie wobec ataków na Kościół Chrześcijan Baptystów w RP za książkę „Pasterz serca dziecka”

W obliczu stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich oraz medialnych ataków przeciwko Kościołowi Chrześcijan Baptystów w RP za publikację książki „Pasterz serca dziecka” poświęconej chrześcijańskim zasadom wychowania dzieci, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie w pełni solidaryzuje się z polskimi baptystami w obronie praw rodziców. Podzielamy stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, wyrażone przez pastora dr. Mateusza Wicharego, że „całkowity zakaz stosowania karcenia cielesnego uważamy za błąd, a zarazem za nadmierną ingerencję ustawodawcy w sferę wychowania dzieci”.

Obowiązkiem wszystkich chrześcijan jest bronić nadanych nam przez Boga praw. Jednym z podstawowych jest prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z nakazami Boga objawionymi w Piśmie Świętym. Kłamstwem lewicowych ideologii jest twierdzenie, że wszelkie karcenie fizyczne dzieci jest złe. Oczywiście złem jest znęcanie się nad dziećmi, coraz bardziej tolerowana pedofilia oraz aborcja. Wypływające jednak z miłości rodziców do dziecka karcenie fizyczne jest Bożą pomocą w kształtowaniu ich charakteru, a niejednokrotnie ochroną ich zdrowia i życia. Dziecko nienauczone granic i konsekwencji swoich czynów staje się niebezpieczne dla samego siebie oraz otoczenia. Gdy dorośnie, nie jest w stanie samodzielnie radzić sobie z trudami życia, czego objawem jest masowe zjawisko przeróżnych patologii oraz problemów psychicznych współczesnej młodzieży w większości wychowanej bez właściwej dyscypliny.

Nowy Testament Jezusa Chrystusa określa dzieci wychowane bez fizycznego karcenia rodziców jako niekochane i porzucone.

„Bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami” (Hebr. 12:6-8).

Zachęcamy wszystkich chrześcijan w Polsce do jasnego opowiedzenia się po stronie biblijnych standardów w wychowaniu dzieci oraz szczególnie do solidarności z Kościołem Chrześcijan Baptystów w RP atakowanym za wierność Słowu Bożemu w tym zakresie.

W imieniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie

Rada Kościoła
pastor Paweł Chojecki
pastor Radosław Kopeć
pastor Paweł Machała

KOMENTARZ Pawła Chojeckiego, pastora Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie:

Poprzedni artykułTŁUMY NA FILMIE „LUTER” W LUBLINIE!
Następny artykułKORONAWIRUS I CO TERAZ?