W sprawie referendum akcesyjnego do UE PDF Drukuj Email
Niedziela, 18 Maj 2003 00:00
Naród polski stoi wobec konieczności wyboru swojej przyszłości, którego doniosłość i konsekwencje trudno przecenić. Narodowi, który nie zdążył nacieszyć się dopiero odzyskaną niepodległością, grozi jej ponowna utrata, a jego pasterze i autorytety wzywają go, by wyraził na to zgodę. O ile nam wiadomo, żaden kościół w Polsce nie zajął jednoznacznego stanowiska w sprawie moralnej oceny akcesji do Unii Europejskiej. Jako żywo przypomina to sytuację ludzi w czasach Jezusa - utrudzonych i opuszczonych jak owce bez pasterza (Ewangelia Mateusza 9, 36).

Pragniemy więc przedstawić Rodakom jasne stanowisko w tej sprawie oparte na Słowie Boga - Biblii.
Mimo że stanowimy znikomą cząstkę narodu, mamy nadzieję, że nasz głos zostanie usłyszany. Liczymy, że oceniana będzie wartość naszych argumentów, a nie ilość ich zwolenników (Ew. Mat. 7, 13-14).

Uznając ogromne zasługi polskich polityków (także, a może przede wszystkim tych nie mających głosu w Sejmie RP oraz w mediach), którzy wskazują na druzgocące skutki ekonomiczne i polityczne ewentualnej akcesji Polski do UE, my ograniczymy się jedynie do zagrożeń moralnych.

PO PIERWSZE:

Przedstawia się nam zwodniczą wizję kontynentu, a nawet w dalszej perspektywie świata, bez granic państw narodowych. Dążenie do jej urzeczywistnienia jest sprzeciwianiem się Bożemu postanowieniu. Bóg wyznaczył każdemu narodowi czas istnienia i granice zamieszkiwania (Dzieje Apostolskie 17, 26). Sprzeciwianie się Jego woli musi się źle skończyć.

Historia i rozpad Związku Sowieckiego i Jugosławii to tylko najświeższe przykłady, pokazujące jak kończą się takie eksperymenty i jak nietrwały jest uzyskany tą drogą pokój.

PO DRUGIE:

Unia Europejska, jako twór ponadnarodowy, jasno dążący do przejmowania coraz to większych kompetencji od państw członkowskich, stanowi bądź zaleca rozwiązania prawne sprzeczne z moralnym nauczaniem Biblii:
  • zakazuje kary śmierci za umyślne zabójstwo (Księga Rodzaju 9, 5-6; List do Rzymian 13, 3-4; Dz. Ap. 28,18);
  • dopuszcza eutanazję i aborcję (Księga Wyjścia 20, 13 i 21, 22-23; Ew. Mat. 5, 21-22);
  • ogranicza do granic absurdu władzę rodzicielską (List do Efezjan 6, 1-33; List do Kolosan 3, 20; List do Hebrajczyków 12, 6-11);
  • potępia nazywanie homoseksualizmu zboczeniem, pod zarzutem szerzenia nienawiści na tle seksualnym (Rzym. 1, 23-28);
  • dopuszcza adopcję dzieci przez pary homoseksualne (Ks. Rodz. 1,27-28; Rzym. 1, 23-28).

Wstępując do Unii będziemy stopniowo zmuszani do przyjmowania takiego prawodawstwa (co już po części się stało, choćby w przypadku kary śmierci).

PO TRZECIE:

Biblia zapowiada, że w czasach poprzedzających powtórne przyjście Jezusa i koniec obecnego porządku świata zostanie reaktywowane nowe Imperium Rzymskie (Księga Daniela 2, 39-45 i 7, 23-28). Obieca ono rozwiązać bez Boga wszystkie problemy współczesnego świata. Oto jego niektóre cechy:
  • ścisły sojusz odstępczej, ogólnoświatowej (ekumenicznej) religii z władzą państwową (Księga Apokalipsy 17);
  • ogromna kontrola państwa nad człowiekiem (Księga Apokalipsy 13, 17);
  • propaganda budująca ułudę trwałego pokoju i bezpieczeństwa (1 List do Tesaloniczan 5, 1-3).

Każdy z powyższych argumentów potraktowaliśmy w niniejszym oświadczeniu bardzo skrótowo. Zachęcamy do samodzielnego sprawdzenia naszych ostrzeżeń w Piśmie Świętym (Dz. Ap. 17, 11).

Jesteśmy jednak głęboko przekonani, że nawet tak krótkie przedstawienie racji biblijnych wystarczy, by moralnie ocenić Unię Europejską - kolejną próbę odbudowy Imperium Rzymskiego.

Z całą mocą podkreślamy, że kościoły oraz przywódcy mający się za chrześcijańskich, nawołujący jednocześnie do głosowania za przystąpieniem do tak antybożego “superpaństwa", prowadzą ludzi na manowce i występują przeciwko Bogu, objawionemu w Piśmie Świętym.

Wiemy, że nie odwrócimy biegu (a raczej upadku) historii, ale możemy go skutecznie opóźnić.
Pomimo uznania dla cywilizacji Zachodniej Europy i zrozumiałego rozczarowania nieudolnym i skorumpowanym państwem polskim, dla każdego, kto poważnie traktuje Boga i Jego Słowo powinno być jasne, że głosowanie na “NIE" jest jego moralnym obowiązkiem.

Modlimy się, aby Bóg uchronił Polskę od wejścia do Unii Europejskiej.

Kościół Nowego Przymierza w Lublinie

Lublin 18.05.2003

 

Komentarze 

 
#3 Rakhiinindia.in 2017-07-29 11:22
The details given to me in your weblog site has been very useful, always study your publishing. thank you for publishing the details you have given and discussing with us. Wish you will continue to write full details like this Thank's you.

http://www.rakhiinindia.in/cake-delivery-in-ghaziabad.html
http://www.rakhiinindia.in/cake-delivery-in-faridabad.html
http://www.rakhiinindia.in/cake-delivery-in-dehradun.html
http://www.rakhiinindia.in/cake-delivery-in-patna.html
http://www.rakhiinindia.in/cake-delivery-in-mumbai.html
Cytować
 
 
#2 Rakhiinindia.in 2017-07-29 11:21
I found this post very good and full of information that helps us very much, thank you for posting the information you have given and sharing with us. Hope you will continue to post full information like this Thank you.

http://www.rakhiinindia.in/cake-delivery-in-delhi.html
http://www.rakhiinindia.in/cake-delivery-in-noida.html
http://www.rakhiinindia.in/cake-delivery-in-gurgaon.html
http://www.rakhiinindia.in/cake-delivery-in-bangalore.html
http://www.rakhiinindia.in/cake-delivery-in-pune.html
Cytować
 
 
#1 Mammie 2017-07-20 17:45
Hi there, yup this post is actually fastidious and I have learned lot of
things from it on the topic of blogging. thanks.

http://theelderscrolls5skyrimevolution225.ru/
skyrim: http://theelderscrolls5skyrimevolution225.ru
http://theelderscrolls5skyrimevolution225.ru
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Spotkaj się z Nami

Każdej niedzieli
zbieramy się, żeby studiować Biblię i spotkać się ze sobą. Jeśli chcesz nas poznać, skontaktuj się z nami.

Aktualnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 192 gości