Trudne wersety - nieutracalność zbawienia
Podstawowa różnica między biblijnym chrześcijaństwem a religiami tkwi w podejściu do zbawienia człowieka. Biblia objawia, że ratunek przed wieczną karą za grzechy przynosi nam w prezencie sam Bóg. Do nas należy jedynie przyjęcie z zaufaniem (przez wiarę w Boże obietnice) tego daru. Wymyślone przez ludzi religie odwracają ten porządek, twierdząc, że na zbawienie (dowolnie rozumiane) człowiek musi sobie zasłużyć - dobrymi uczynkami, pobożnością, wytrwałością, skorzystaniem z pośrednictwa kasty kapłanów, udziałem w odprawianych przez nich rytuałach (sakramentach) itd.
Fałszywi nauczyciele religijni posługują się nawet Biblią, by pokrętnie udowadniać swoje tezy. Niniejszy cykl poświęcony jest wykazywaniu ich błędu, by człowiek szczerze szukający Boga mógł znaleźć spokój i wolność w ramionach samego Jezusa, z których nic nigdy już go nie wyrwie!
"I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej." (Jan. 10:28) - Jezus


Pewność i nieutracalność zbawienia - studium Biblii PDF Drukuj Email
Niedziela, 30 Sierpień 2009 11:00

PLAN STUDIUM

01. Wprowadzenie - znaczenie słowa zbawienie, zasada interpretacji, synonimy i zaprzeczenie.

02. Źródło zbawienia i sposób osiągnięcia.

03. Przegląd tekstów Pisma Świętego

 • J 3,16-18 i 5,24
 • J 11,25-27
 • Rzym 8,1-3
 • Rzym 8,31-39
 • Hbr 7,24-25
 • Hbr 13,5
 • 1 J 5,11-13 - znaczenie słowa aionios - konsekwencja - ilustracja
 
Mat. 12,22-32 - grzech przeciwko Duchowi Świętemu PDF Drukuj Email
Środa, 09 Wrzesień 2009 10:42
Mat. 12,22-32
 1. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok.
 2. I zdumiony był cały lud, i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida?
 3. A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów.
 4. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.
 5. A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego?
 6. A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.
 7. A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.
 8. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi?
 9. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza.
 10. Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.
 11. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.
 
Ananiasz - grzech wierzącego człowieka i nieutracalność zbawienia PDF Drukuj Email
Środa, 09 Wrzesień 2009 10:54
I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.
Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
(Dz 5,3-6)
 
Czy grzech po zbawieniu może spowodować potępienie? PDF Drukuj Email
Środa, 09 Wrzesień 2009 10:55
Gdy ludzie słyszą ewangelię o wiecznym zbawieniu oferowanym im całkowicie za darmo przez Jezusa Chrystusa, którego po przyjęciu już nigdy, pod żadnym pozorem nie utracą, reagują często lekko drwiącym zdziwieniem: “To znaczy, że nawet jak potem zostanę seryjnym mordercą, będę zbawiony?” Uśmiechają się przy tym tryumfalnie, oceniając, że podali rozmówcy argument nie do zbicia.

Biorąc pod uwagę głęboko zakorzenione w naszej naturze przeświadczenie, że nic nie ma za darmo i że za wszystko przyjdzie nam zapłacić lub się odwdzięczyć, bo inaczej oferta zostanie nam odebrana, trudno się dziwić takiej reakcji. Ewangelizujący różnie reagują na takie dictum. Jedni zapewniają, że nic takiego nie może się wydarzyć, że jeśli się prawdziwie uwierzy, na pewno nie zejdzie się tak daleko z drogi świętości. Inni twierdzą, że jeśli człowiek tak postąpi, to znaczy, że nie nawrócił się prawdziwie.
 
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście PDF Drukuj Email
Środa, 09 Wrzesień 2009 10:57
Dyskutując z księżmi katolickimi na temat zbawienia, często słyszałem argument: "cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście". W ich opinii ma to być zaprzeczenie tezy, że zbawienie jest darem od Boga, na który człowiek nie może niczym sobie zasłużyć.

Argument wydaje się mocny szczególnie, że w kontekście jest mowa o sądzie i oddzieleniu sprawiedliwych (pełniących dobre uczynki) na prawo - do Królestwa Bożego, a niesprawiedliwych na lewo - w ogień wieczny.

Mamy więc poważny problem. Z jednej strony biblijni chrześcijanie kładą nacisk na fragmenty Pisma w rodzaju: "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił." (Efez. 2,8-9)
a ze strony katolickiej cytowany jest opis z Mateusza:
 


Spotkaj się z Nami

Każdej niedzieli
zbieramy się, żeby studiować Biblię i spotkać się ze sobą. Jeśli chcesz nas poznać, skontaktuj się z nami.

Aktualnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 151 gości