Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście PDF Drukuj Email
Środa, 09 Wrzesień 2009 10:57
Dyskutując z księżmi katolickimi na temat zbawienia, często słyszałem argument: "cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście". W ich opinii ma to być zaprzeczenie tezy, że zbawienie jest darem od Boga, na który człowiek nie może niczym sobie zasłużyć.

Argument wydaje się mocny szczególnie, że w kontekście jest mowa o sądzie i oddzieleniu sprawiedliwych (pełniących dobre uczynki) na prawo - do Królestwa Bożego, a niesprawiedliwych na lewo - w ogień wieczny.

Mamy więc poważny problem. Z jednej strony biblijni chrześcijanie kładą nacisk na fragmenty Pisma w rodzaju: "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił." (Efez. 2,8-9)
a ze strony katolickiej cytowany jest opis z Mateusza:
 1. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
 2. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.
 3. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy.
 4. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata.
 5. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie,
 6. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.
 7. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić?
 8. A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię?
 9. I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie?
 10. A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.
 11. Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.
 12. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić.
 13. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie.
 14. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci?
 15. Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście.
 16. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
(Mat. 25,31-46)

Podchodząc bezstronnie do problemu, należy stwierdzić, że jeśli oba fragmenty mówią o tym samym (zbawieniu dzisiejszego człowieka), mamy do czynienia z klasyczną sprzecznością wewnętrzną Biblii. W pierwszym przypadku do nieba można dostać się jedynie przyjmując oferowany nam z łaski (czyli bez żadnej zasługi z naszej strony) dar, a w drugim jest to wyraźny i bezpośredni skutek naszych czynów wobec bliźnich. Gdyby tak było, nie mógłbym dłużej traktować Pisma jako pochodzącego od Boga, nieomylnego i zrozumiałego przekazu. Wtedy, parafrazując apostoła Pawła, trzeba by rzec: "Jeśli Biblia jest niewiarygodna, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy..." (por. 1 Kor. 15,32).

Choć stawka jest wysoka, to nie możemy pozwolić sobie na jakieś łatwe harmonizowanie tych dwu wypowiedzi Pisma chwytami typu: "to wielka tajemnica" czy "zbawienie jest zarazem darem i nagrodą". Najbardziej prawdopodobną hipotezą wydaje się być założenie, że Bóg w obu przypadkach mówi o różnych zbawieniach lub różnym czasie w historii zbawienia. Musimy jednak znaleźć mocne argumenty na poparcie tej tezy. Sami siebie nie uspokoimy przecież byle czym! A więc do dzieła.

W kontekstach prawniczych mamy do czynienia z pojęciem precedensu. Oto jak definiuje je Słownik Wyrazów Obcych PWN: Wydarzenie poprzedzające jakieś inne podobne wydarzenia; rozstrzygnięcie jakiejś sprawy służące za przykład lub uzasadnienie przy rozstrzyganiu spraw podobnych <łac. praecedens poprzedzający>

Poszukajmy więc najpierw w Biblii takiego zjawiska. Czy są przykłady różnych dróg zbawienia dla różnych ludzi lub okresów czasu?
Już na pierwszych kartach Księgi mamy sytuację odmienną od naszej - oto Adam i Ewa są w doskonałej wspólnocie z Bogiem, a utrzymanie tego stanu zależy od powstrzymania się od jednego tylko czynu. Precedens jest, choć dość odległy. Zajrzyjmy więc do Nowego Testamentu:
"Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie."
(Gal. 3,10-12)

Jeden z najlepszych znawców Prawa Mojżeszowego swoich czasów przedstawia nam zwięźle żydowską drogę zbawienia. Polega ona na wytrwaniu w zachowywaniu WSZYSTKICH przykazań. Dodaje zaraz dla jasności, że jest to droga tylko teoretyczna - zamknięta przed każdym śmiertelnikiem. Zakłopotanym takim postawieniem sprawy swoim czytelnikom zaraz wyjaśnia: "Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica." (Gal. 3,19)
Tryumfalnie kończy to porównanie dwóch dróg zbawienia: przejściowej, żydowskiej (przez uczynki) i zapowiedzianej Abrahamowi, a wypełnionej w Jezusie (przez przyjęcie z wiarą łaskawej oferty Boga):
"Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.
A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika,
Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa."
(Gal. 3,24-26)

Ten precedens jest już nam dużo bliższy. Po pierwsze, dlatego że zahacza o czasy, w których żyjemy (czas łaski), a po drugie przedstawia konkurencyjną (choć ślepą) drogę zbawienia, która pokutuje w umysłach wielu współczesnych nam ludzi.

Warto zauważyć, że to Bóg był Autorem tych obydwu różnych dróg zbawienia. Tyle tylko, że nie obowiązywały one równolegle w sensie czasowym. Nie ma więc między nimi sprzeczności. Zgodnie z definicją precedensu mamy pierwsze "uzasadnienie przy rozstrzyganiu spraw podobnych". Biblia, jak wykazaliśmy, zawiera wzajemnie wykluczające się sposoby zbawienia, ale obowiązujące w różnych okresach historii.

Jeśli więc uda nam się pokazać, że i w przypadku 25-go rozdziału Mateusza mamy do czynienia z czymś podobnym, nasz wywód nie będzie pokazywaniem czegoś nowego czy niezwykłego (co zawsze budzi większe wątpliwości), ale będzie miał mocne oparcie w przeszłości.

Przejdźmy teraz do szczegółowej analizy tak lubianego przez księży fragmentu.

1. Czas i miejsce tego sądu: A gdy przyjdzie Syn Człowieczy
Gdzie przyjdzie? Biorąc pod uwagę, że Jezus siedzi teraz po prawicy Ojca (Hebr. 1,13) i zapowiedział swój powrót na ziemię (Dz. 1,11), nietrudno odpowiedzieć. Mamy więc tu do czynienia z sądem, który odbędzie się na ziemi po powtórnym przyjściu Jezusa.
2. Podsądni: wszystkie narody

Dokładnie należałoby przetłumaczyć: wszyscy poganie (ethne). Nie ma też tu mowy o zmartwychwstaniu, więc można założyć, że chodzi o żyjących przedstawicieli wszystkich narodów pogańskich ziemi (w Księdze Apokalipsy jest również opis sądu i tam wyraźnie jest mowa o zmartwychwstaniu podsądnych - Obj. 20,11-15).

Dochodzimy więc do wniosku, że sąd z Mateusza dotyczy nie-Żydów (Pogan) żyjących na ziemi podczas powrotu na nią Jezusa. Czas łaski, kiedy zbawienie oferowane jest grzesznikom jako prezent, już się wcześniej zakończył. Nic dziwnego, że obowiązują tu inne kryteria jego otrzymania (jakie i kim są wzmiankowani bracia Jezusa, to już zostawiam samodzielnym Państwa poszukiwaniom). W tym miejscu można zakończyć nasze rozważania, bo i precedens znaleziony, i argument na rzecz innych ludzi i innego okresu historii, jakiego dotyczy sąd, pokazany. Nie ma więc mowy ani o sprzeczności wewnętrznej Bożego Objawienia, ani o żadnej "trzeciej drodze" opisywanej bezmyślnie słowami: "dar, na który trzeba sobie zasłużyć". Ciekawa pozostaje jeszcze analiza sądu opisanego w 20-tym rozdziale Apokalipsy, ale o tym w kolejnym artykule...
 

Komentarze 

 
#29 Maybelle 2017-08-23 03:41
I see you don't monetize your blog, don't waste your traffic, you can earn additional
bucks every month because you've got high quality content.
If you want to know how to make extra $$$, search for:
best adsense alternative Wrastain's tools

Also visit my site: 86Hector: https://2006Elise.blogspot.se
Cytować
 
 
#28 Susana 2017-08-22 17:25
I have noticed you don't monetize your page, don't waste your traffic, you can earn extra cash
every month because you've got high quality content. If you want to know how to make extra $$$,
search for: best adsense alternative Wrastain's tools

my weblog :: 86Cathryn: https://2007Chester.blogspot.co.uk
Cytować
 
 
#27 Maik 2017-08-13 18:26
I see you don't monetize your page, don't waste your traffic, you can earn additional bucks every month
because you've got hi quality content. If you want to know what is the best adsense alternative, search in google:
adsense alternative Mertiso's tips

Also visit my blog 86Ian: https://iamPhilomena.blogspot.com
Cytować
 
 
#26 Lucile 2017-08-13 09:59
I see you don't monetize your website, don't waste your traffic,
you can earn extra bucks every month because you've got high quality content.

If you want to know what is the best adsense alternative, type in google:
adsense alternative Mertiso's tips

my blog: 86Charissa: https://iamJanina.blogspot.com
Cytować
 
 
#25 Arleen 2017-08-11 23:37
Great info. Lucky me I recenttly found your site by chance (stumbleupon).
I have book marked it for later!

Also visit my web blog - Prime Software: http://Aptamilmall.com/comment/html/index.php?page=1&id=11261
Cytować
 
 
#24 Nam 2017-08-11 23:21
I am really thankful to the holder of this web site whoo has
shared this impressive article at at this time.

Here is my weblog :: Prime Software: https://www.primesoftware.ch
Cytować
 
 
#23 Walker 2017-08-11 00:34
If you are going forr finest contents like me, simply pay
a visit this website every day for the reason that it presents feature contents, thanks

My web site - rechnung schreiben: https://www.primesoftware.ch
Cytować
 
 
#22 Quinton 2017-08-10 08:08
In this article, so writers attemptedto glean some thing via Team Sky’s restriction media read for the break evening,
Brailsford accused a cyclingnews.com article writer,
Barry Ryan, associated with “produce shit approaching
[him]” and also recounted him he or she ended up being
left out via hearing for you to Froome as the line innovator address for you to telly means.
Of which fell after having a identical event with
all the website’s publisher Daniel Benson before
from the event. - http://forum.emou.ru: http://forum.emou.ru/index.php?redirect/&url=http://Blogs.Softwareclue.com/groups/etsin-tallainen-blogi/
Cytować
 
 
#21 Lester 2017-08-10 03:27
In this article, when correspondent experimented with glean a
little through Staff Sky’s limited media admittance
within the break evening, Brailsford accused a cyclingnews.com article author, Barry Ryan, regarding
“mark shit regarding [him]” and also informed him he was there stopped
through tune in to Froome because the line chief told to help box channels.

That fell from a comparable occurrence with all the website’s manager Daniel Benson earlier within the
contest. - http://www.La-cour-De-chateau.de/index.php?option=com_easybookreloaded: http://www.La-cour-De-chateau.de/index.php?option=com_easybookreloaded
Cytować
 
 
#20 Clarence 2017-08-09 13:09
I see you don't monetize your site, don't waste your
traffic, you can earn additional cash every month because you've got high quality
content. If you want to know what is the best adsense alternative, search in google: adsense alternative Mertiso's tips

Also visit my webpage; 86Amie: https://iamBernie.blogspot.com
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Spotkaj się z Nami

Każdej niedzieli
zbieramy się, żeby studiować Biblię i spotkać się ze sobą. Jeśli chcesz nas poznać, skontaktuj się z nami.

Aktualnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości