Co głosimy

NAJWIĘKSZY PREZENT! #Megakosciol

Czy słyszałeś, że zbawienie jest za darmo? Ktoś już za Ciebie zapłacił! Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to...

Kwestie moralne

01. KARA ŚMIERCI jest elementem utrzymania ładu moralnego w społeczeństwie. Pozostaje w gestii władzy państwowej. "Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy,...

Wybór najważniejszych przekonań doktrynalnych

01. BÓG Jest Jeden Bóg, który objawił się światu w Trzech Osobach jako: Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Umysł człowieka nie do końca...