Archiwum tekstów klinowych znalezionych na terenie obecnego Iraku stanowi dowód na opisaną w Biblii deportację ludności żydowskiej przez babilońskiego króla Nabuchodonozora, czyli tzw. “niewolę babilońską”.
Naukowcy zajmujący się odczytywaniem tekstów zapisanych pismem klinowym na glinianych tabliczkach znaleźli kolejne dokumenty, które nie tylko potwierdzają fakt deportacji, ale i rzucają światło na życie codzienne Żydów przesiedlonych do Babilonii.

źródło: onet.pl